softwarová řešení
pro organizace státní správy

Staňte se certifikovaným partnerem a začněte prodávat naše softwarová řešení.

Jaký produkt máte zájem prodávat?

Systém EDS/SMVS

Zkratka EDS/SMSV znamená Evidenčně Dotační Systém a Správa Majetku ve Vlastnictví Státu. Systém je určen pro vstup a zpracování dat části státního rozpočtu. Je využíván na jednotlivých ministerstvech s přímým napojením na Ministerstvo financí ČR, kde slouží k centrálnímu zpracování podkladů pro tvorbu plánu výdajů státního rozpočtu a evidování dotací.

více o systému EDS/SMVS

Systém AVISME

Systém AVISME v sobě zahrnuje ekonomické agendy, řadu evidencí a registrů, řízení oběhu dokumentů prostřednictvím spisové služby, specializované agendy pro podporu činností státních organizací a v neposlední řadě automatizované napojení na systém státní pokladny (IISSP), a to jak v oblasti účetnictví (CSUIS), tak v oblasti rozpočtu (RISPR a RISRE).

více o systému avisME

Náš software používají například tyto organizace

 • Ministerstvo financí ČR
 • Generální finanční ředitelství
 • Celní správa ČR Generální ředitelství cel
 • Kancelář prezidenta republiky
 • Poslanecká sněmovna Parlamentu
 • Senát Parlamentu
 • Úřad vlády České republiky
 • Bezpečnostní informační služba
 • Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 • Ministerstvo obrany ČR
 • Národní bezpečnostní úřad
 • Kancelář veřejného ochránce práv
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstvo vnitra ČR
 • a další...

Staňte se naším certifikovaným partnerem a získejte možnost správy, rozšiřování a implementací i Vy.

Systémy AVISME i EDS/SVMS využívají stejné principy, společné jádro a hlavní objekty. Pokud získáte certifikaci na jeden systém, nabízíme (pro stejný tým) zaškolení na systém druhý za třetinu ceny. Na třetinu se tím sníží čas potřebný na školení Vašich odborníků. Za třetinu nákladů se tímto způsobem můžete stát partnerem i pro druhý významný systém ve státní správě

Certifikační úrovně partnerského programu EDS/SMVS

Certifikační program EDS/SMVS Maintenance

Základní certifikace, umožní společnostem s potřebným zázemím poskytovat maintenance u organizací, které využívají systém EDS/SMVS.

více o EDS/SMVS MAINTENANCE
Certifikační program EDS/SMVS Implementátor

Podobně jako v případě rozvoje vlastního systému IS EDS/SMVS mohou externí společnosti na základě získané certifikace implementovat IS EDS/SMVS v těch organizacích veřejné správy.

více o EDS/SMVS IMPLEMENTÁTOR
Certifikační program EDS/SMVS Developer

Nabízíme ostatním softwarovým společnostem možnost podílet se na rozvoji IS EDS/SMVS. Ten se tímto stává otevřeným systémem s architekturou, která umožňuje zapojení heterogenních vývojových týmů.

více o AVISME DEVELOPER
Více informací o certifikačních úrovních