Systém EDS/SMVS

Zkratka EDS/SMSV znamená Evidenčně Dotační Systém a Správa Majetku ve Vlastnictví Státu. Systém je určen pro vstup a zpracování dat části státního rozpočtu. Je využíván na jednotlivých ministerstvech s přímým napojením na Ministerstvo financí ČR, kde slouží k centrálnímu zpracování podkladů pro tvorbu plánu výdajů státního rozpočtu a evidování dotací.

Systém EDS/SMVS Termíny školení Ověřit certifikát Sekce pro partnery Certifikační úrovně

Certifikační úrovně programu EDS/SMVS

Certifikační program EDS/SMVS Maintenance

Základní certifikace, umožní společnostem s potřebným zázemím poskytovat maintenance u organizací, které využívají systém EDS/SMVS.

více o EDS/SMVS MAINTENANCE
Certifikační program EDS/SMVS Implementátor

Podobně jako v případě rozvoje vlastního systému EDS/SMVS mohou externí společnosti na základě získané certifikace implementovat IS EDS/SMVS v těch organizacích státní a veřejné správy, které nově vznikají nebo rozšiřují používání systému na nižší úrovně.

více o EDS/SMVS IMPLEMENTÁTOR
Certifikační program EDS/SMVS Developer

Nabízíme ostatním softwarovým společnostem možnost podílet se na rozvoji IS EDS/SMVS. Ten se tímto stává otevřeným systémem s architekturou, která umožňuje zapojení heterogenních vývojových týmů.

více o EDS/SMVS DEVELOPER