Systém EDS/SMVS

Zkratka EDS/SMSV znamená Evidenčně Dotační Systém a Správa Majetku ve Vlastnictví Státu. Systém je určen pro vstup a zpracování dat části státního rozpočtu. Je využíván na jednotlivých ministerstvech s přímým napojením na Ministerstvo financí ČR, kde slouží k centrálnímu zpracování podkladů pro tvorbu plánu výdajů státního rozpočtu a evidování dotací.

Systém EDS/SMVS Termíny školení Ověřit certifikát Sekce pro partnery Certifikační úrovně

Ověřit certifikát partnera

Do kolonky níže zadejte ID certifikátu ve tvaru XXX-XXXX-XX, jehož platnost chcete ověřit.