Základní informace o systému EDS/SMVS


Systém EDS/SMVS je integrován do Státní pokladny (IISSP) a do Ekonomického Informačního Systému (dále jen EKIS) rezortu MF a případně s EKISy ostatních rezortů. Zatímco v systému Státní pokladny je sledována výhradně finanční stránka rozpočtu (RIS PR/RE), v systému EDS/SMVS se vyhodnocuje soubor měřitelných věcných, časových a finančních podmínek konkrétních akcí (projektů) z hlediska rozpočtových pravidel daných zákonem.

EDS

Evidenční Dotační Systém eviduje a řídí poskytování návratných finančních výpomocí a dotací ze státního rozpočtu na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.

SMVS

Správa Majetku ve Vlastnictví Státu řídí poskytování prostředků ze státního rozpočtu na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku státu.Systém EDS/SMVS je implementován na všech kapitolách (tj. cca. 3900 uživatelů na 37 rezortech a úřadech ČR) a podle potřeb kapitol i na jejich podřízených organizačních složkách státu.

Více informací o systému EDS/SMVS


alternative
Certifikační program

EDS/SMVS Maintenece

Základní certifikace, umožní společnostem s potřebným zázemím poskytovat maintenance u organizací, které využívají systémEDS/SMVS.EDS/SMVS Maintenence
alternative
Certifikační program

EDS/SMVS Implementátor

Podobně jako v případě rozvoje vlastního systému EDS/SMVS mohou externí společnosti na základě získané certifikace implementovat IS EDS/SMVS v těch organizacích státní a veřejné správy, které nově vznikají nebo rozšiřují používání systému na nižší úrovně.EDS/SMVS Implementátor
alternative
Certifikační program

EDS/SMVS Developer

Nabízíme ostatním softwarovým společnostem možnost podílet se na rozvoji IS EDS/SMVS. Ten se tímto stává otevřeným systémem s architekturou, která umožňuje zapojení heterogenních vývojových týmů.

EDS/SMVS Developer

KONTAKTChcete-li se stát naším partnerem, kontaktujte nás.
Podmínky partnerství Vám sdělí vedení společnosti při osobní schůzce.SÍDLO SPOLEČNOSTI


POBOČKA