Staňte se certifikovaným partnerem a začněte prodávat naše softwarová řešení.

Jaký produkt máte zájem prodávat?


Systém AVISme


Systém AVISme v sobě zahrnuje ekonomické agendy, řadu evidencí a registrů, řízení oběhu dokumentů prostřednictvím spisové služby, specializované agendy pro podporu činností státních organizací a v neposlední řadě automatizované napojení na systém státní pokladny (IISSP), a to jak v oblasti účetnictví (CSUIS), tak v oblasti rozpočtu (RISPR a RISRE).

CERTIFIKAČNÍ PROGRAM AVIS PARTNER

Systém EDS/SMVS


Zkratka EDS/SMVS znamená Evidenčně Dotační Systém a Správa Majetku ve Vlastnictví Státu. Systém je určen pro vstup a zpracování dat části státního rozpočtu. Je využíván na jednotlivých ministerstvech s přímým napojením na Ministerstvo financí ČR, kde slouží k centrálnímu zpracování podkladů pro tvorbu plánu výdajů státního rozpočtu a evidování dotací.

CERTIFIKAČNÍ PROGRAM EDS PARTNER


Náš software používají například tyto organizace


Staňte se i Vy naším certifikovaným partnerem pro vývoj, implementaci a podporu našich informačních systémů.
Získejte příležitost rozvinout své podnikání do oblasti státní správy.

 •  Ministerstvo financí ČR
 •  Generální finanční ředitelství
 •  Celní správa ČR Generální ředitelství cel
 •  Kancelář prezidenta republiky
 •  Poslanecká sněmovna Parlamentu
 •  Senát Parlamentu
 •  Úřad vlády České republiky
 •  Bezpečnostní informační služba
 •  Ministerstvo zahraničních věcí ČR
 •  Ministerstvo obrany ČR
 •  Národní bezpečnostní úřad
 •  Kancelář veřejného ochránce práv
 •  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 •  Ministerstvo vnitra ČR
 •  a další...

Staňte se naším certifikovaným partnerem a získejte možnost správy, rozšiřování a implementací i Vy.

Systémy AVISme i EDS/SMVS využívají stejné principy, společné jádro a hlavní objekty. Pokud získáte certifikaci na jeden systém, nabízíme (pro stejný tým) zaškolení na systém druhý za třetinu ceny. Na třetinu se tím sníží čas potřebný na školení Vašich odborníků. Za třetinu nákladů se tímto způsobem můžete stát partnerem i pro druhý významný systém ve státní správě.Certifikační úrovně partnerského programu EDS/SMVS


alternative
Certifikační program

EDS/SMVS Maintenece

Základní certifikace, umožní společnostem s potřebným zázemím poskytovat maintenance u organizací, které využívají systém AVISme.

alternative
Certifikační program

EDS/SMVS Implementátor

Podobně jako v případě rozvoje vlastního systému EDS/SMVS mohou externí společnosti na základě získané certifikace implementovat IS EDS/SMVS v těch organizacích veřejné správy, které disponují licencí ze strany Ministerstva financí.

alternative
Certifikační program

EDS/SMVS Developer

Nabízíme ostatním softwarovým společnostem možnost podílet se na rozvoji IS EDS/SMVS. Ten se tímto stává otevřeným systémem s architekturou, která umožňuje zapojení heterogenních vývojových týmů.

KONTAKTUJTE NÁSSÍDLO SPOLEČNOSTI


POBOČKA